us_fot1

 W dniu 08.05.2014 roku na terenie cieszyńskiej uczelni odbędą się warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Będzie to drugi dzień obchodów Dnia Godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Warsztaty będą organizowane przez Koło Naukowe Pedagogów. Na Uniwersytecie Śląskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie zaszczyci nas kilkanaście grup z ośrodków min. z Cieszyna, Ustronia, Pielgrzymowic, Skoczowa, Pszczyny, Drogomyśla, Rybnika. Co oznacza, że odwiedzi nas ponad 150 uczestników. W tym roku już po raz trzeci uczelnia będzie miejscem spotkań otwartym na osoby niepełnosprawne. Celem imprezy będzie integracja różnych środowisk, ukazanie talentów i możliwości osób niepełnosprawnych oraz uświadomienie, że niepełnosprawność może dotknąć każdego z nas, a pokonując wszelkie bariery można się wzajemnie od siebie uczyć.

W ramach imprezy na wielkich przestrzeniach Uniwersytetu studenci rozmieszczą kilkanaście zamków, w których przeprowadzą m.in.: zajęcia plastyczne, ruchowe, muzyczne, taneczne oraz różnego rodzaju zabawy integracyjne.

Każda z grup otrzyma swoją mapę i dwóch przewodników, z którymi będzie odwiedzać zamki. Ostatni zamek będzie mieścił się na auli, gdzie odbędzie się posumowanie imprezy i wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz podziękowań. Oprócz tego odbędzie się przedstawienie przygotowane przez studentów specjalności: asystent osoby niepełnosprawnej oraz wystąpi zespół muzyczny.

Ramowy program warsztatów

9.00 – przyjazd uczestników i opiekunów z ośrodków

- rejestracja
– udział uczestników w warsztatach

12.00 – spotkanie wszystkich uczestników, opiekunów, studentów oraz organizatorów na auli uniwersyteckiej – część artystyczna

13.30 – oficjalne zakończenie i pożegnanie uczestników

 Anna Wojtas

 

foto: gu-us-edu