konferencja_top

V konferencja z cyklu
Asystent Osoby Niepełnosprawnej – wsparcie w edukacji”
Cieszyn, 7 maja 2014

 

Patronat honorowy

Rehabilitation International

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

 

 

10:00 Otwarcie konferencji

Władze Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

 

10:20 –10:30 dr Magdalena Bełza

(pracownik UŚ, punkt BON w Cieszynie)

 

10:30-10:40 mgr Ewelina Waligóra (pracownik UŚ, asystent osoby niepełnosprawnej)

Doświadczenia w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej

 

10:40 -10:50 mgr Łukasz Matusiak (student UŚ, osoba niepełnosprawna ruchowo)

Anton Dragomiletskii (student UŚ, asystent osoby niepełnosprawnej)

Pozytywna rola asystenta w życiu niepełnosprawnego studenta

 

10:50- 11:00 Katarzyna Dustor (studentka UŚ, asystent osoby niepełnosprawnej)

Współpraca asystenta edukacyjnego z podopiecznym – pomoc, szanse, trudności

 

11:00-11:10 Marek Augustowski (rodzic dziecka niepełnosprawnego)

Problemy dziecka niedosłyszącego w szkole masowej

 

11:10-11:20 Irena Čechová (zástupce ředitele školy)

Asystent pedagoga w czeskim szkolnictwie

 

11:20- 11:30 mgr Łukasz Burliga (doktorant II roku AI w Krakowie, pedagog szkolny, kurator sądowy)

Sytuacja dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w szkole – możliwości pomocowe którymi dysponuje nauczyciel i szkoła

 

 

11:30-11:40 mgr Wiesław Antosz (doktorant, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Stowarzyszenia „Człowiek w Potrzebie” Wolontariat Gorzowski)

Wsparcie edukacyjne osób z niepełnosprawnością

 

11:40-12:00 Przerwa kawowa

 

12:00 12:20

Bajka „O grzecznym rycerzu” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie

 

12:25-12:35 mgr Dariusz Witowski (doktorant, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Oficyna Wydawnicza „Nowa Matura” w Łańcucie)

Wsparcie edukacyjne osób z niepełnosprawnością w nauczniu przedmiotów ścisłych

 

12:35-12:45 Izabela Mrochen Autodyskrypcja

 

12:45 – 12:55 mgr Zbigniew Tyc (osoba niepełnosprawna ruchowo, student wydziału prawa UŚ)

Moja edukacja – droga do rozwoju osobowego, a także kształtowania swojej postawy
w społeczeństwie

 

12:55 – 13:05 mgr Łukasz Banaszak (doktorant, Dolnośląską Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Expert  of European Disability Forum; Comission: Access to health and health stereotypys, Brussels)

Komisja ds. dostępu do opieki zdrowotnej i stereotypów związanych ze zdrowiem EDF – prezentacja

 

13:05 – 13:15 mgr Damian Dudała (doktorant, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, member, International Rehabilitation)

Wsparcie edukacyjne osób z niepełnosprawnością na przykładzie pracy doradcy rehabilitacyjnego

 

13:15 – 13:25 Prof. WSB. dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławium), dr arch. inż Ewa Szczepankiewicz (niezależna ekspertka)

Osoba z niepełnosprawnością jako uczestnik imprezy turystycznej – doświadczenia edukacyjne

 

13:25-13:35 mgr Michał Paluch (pracownik UŚ)

Sport osób niepełnosprawnych

 

13:35-13:45 mgr Agnieszka Świąć (doktotrant, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)

Edukacja międzykulturowa- na przykładzie trampingowej podróży wózkiem po Indiach + wykład prezentujący wyprawę do Indii autostopem (osoby pełnosprawnej
z niepełnosprawnym studentem WSB)

 

13:45-13:55 Dyskusja

Zakończenie konferencji

 

 Podczas przerwy kawowej będzie możliwość przeprowadzenia konsultacji eksperckich z przedstawicielami Rehabilitation International oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.